Lễ ký HĐ hợp tác cung cấp xút lỏng cho nhà máy Alumin Tân Rai
Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đã cung cấp cho VTTC số lượng hơn 12.000 tấn xút lỏng để cung cấp cho Dự án tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng trong khoảng thời gian từ năm 2010 tới nay, với giá cả và các điều kiện thương mại rất cạnh tranh. Để chuẩn bị điều kiện cho việc cung cấp xút lỏng một cách ổn định trong thời gian tới, khi Dự án chính thức bước vào hoạt động thương mại, ngày 07/8/2012, tại Văn phòng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN và Marubeni đã tiến hành ký kết hợp đồng khung về việc cung cấp xút lỏng trong thời gian đến hết năm 2013. Hợp đồng đã được hai bên ký kết với sự chứng kiến các của lãnh đạo và một số ban của Tập đoàn.