Thông báo Thanh lý tài sản: xe ô tô Thaco TMT 2 tấn ( cập nhật 6/9/2017)