Thông báo tuyển dụng (Lần 2): Nhân viên Bảo vệ làm việc tại Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam