Tuyển dụng nhân viên Lễ tân: Làm việc tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam