select
089.6886.989
Tel:
Dịch vụ vé MB: 0243.795 5577
Tel:
089.6886.989
Chiều ngày 24/4/2024 tại Khách sạn Vân Long, số 801 đường Trần Phú, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN (VTTC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024... ...
Chi tiết
Chiều ngày 05/09/2023, tại Khách sạn Biển Đông, Phố Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) đã tổ chức thành công Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ...
Chi tiết
Cv số 890/VTTC-KTTC về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021
Chi tiết
Thông báo số 682/TB-VTTC V/v chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021
Chi tiết