select
089.6886.989
Tel:
Dịch vụ vé MB: 0243.795 5577
Tel:
089.6886.989

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU GÓI THẦU ĐẦU TƯ TỔ HỢP KHO VẬT TƯ - LỐP TẠI KS VÂN LONG (NGÀY 10/7/2017)

Lượt xem: 1115
Ngày: 10/07/2017

THÔNG BÁO

Kết quả mở thầu, phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói thầu: Đầu tư tổ hợp kho vật tư – lốp tại khách sạn Vân Long

          Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 296/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông báo mời chào hàng cạnh tranh ngày 21/6/2017;

          Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ yêu cầu của các nhà thầu ngày 07/7/2017 và Quyết định số 632/QĐ-VTTC-KHĐT ngày 07/7/2017 Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Đầu tư tổ hợp kho vật tư – lốp tại khách sạn Vân Long;

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin xin thông báo đến nhà thầu đã tham dự gói thầu: Đầu tư tổ hợp kho vật tư – lốp tại khách sạn Vân Long, kết quả trúng thầu với nội dung sau:

1.1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Môi Trường - TKV (Có báo cáo đánh giá HSYC ngày 07/7/2017 đi kèm)

1.2. Giá trúng thầu: 2.850.058.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm năm mươi triệu, không trăm năm tám nghìn đồng)

1.3. Chi tiết kỹ thuật và chất lượng: Theo hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu.

          1.4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

1.5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày sau khi hợp đồng được ký có hiệu lực.

1.6. Đề nghị nhà thầu trúng thầu có mặt tại tầng 8, tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, P. Dịch vọng hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội vào hồi 08h 30 ngày 11/7/2017 để tiến hành thương thảo hợp đồng.

Xin trân trọng cảm ơn!