select
089.6886.989
Tel:
Dịch vụ vé MB: 0243.795 5577
Tel:
089.6886.989
Thông báo tuyển dụng nhân viên Kế toán tài chính
Chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN (VTTC) TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Chi tiết
VTTC: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC MỚI
Chi tiết
HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ I – TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II/2022 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ NĂM 2021
Chi tiết
Ngày 20/9/2019 tại Shinjuku Prince Hotel – Tokyo Nhật Bản, Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (VTTC) và Tập đoàn Michelin phối hợp tổ chức Hội thảo “Ra mắt sản phẩm mới Lốp Michelin 27.00R49 XD GRIP E4T T/L”. Đến ...
Chi tiết
Sáng ngày 04/10/2018 vừa qua, đoàn cán bộ Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) đã đến tham quan và làm việc tại nhà máy sản xuất băng tải Dongil tỉnh Bình Dương.
Chi tiết
THÔNG BÁO: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA & NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chi tiết